ÅSS Skåne — Malmö

Vi söker aktivitetsledare med goda idéer och engagemang samt egen erfarenhet av ångestsyndrom

Spara

Beskrivning

Vill du vara med och starta och forma verksamheten vi planerar, så kan du vara rätt för den här uppgiften. ÅSS Skåne är en liten förening som är i starten för att växa och bli mycket större! Hos oss jobbar vi för att ta bort stigma kring psykisk ohälsa och ångestsyndrom i synnerhet. Vi är engagerade för en bättre vård, större förståelse i samhället och bland människor i vår omedelbara närhet, på det personliga planet. Här är alltså svåra erfarenheter i livet bra erfarenheter. Vi vet bäst vad vi behöver och hur vi vill bli bemötta. 

I år ämnar vi utöka verksamheten till Malmö och finna många fler nya medlemmar där. I dagsläget har vi samtalsträffar varje vecka i Ängelholm och vi vet att det finns ett stort behov av träffar i Malmö också. Formen för träffarna ska vi tillsammans utforma, det kan vara olika saker man gör tillsammans förutom just samtalsträffar som t.ex. promenader, utflykter eller annan aktivitet som beror på dig som aktivitetsledare och våra medlemmars behov och önskemål. Träffarna ska syfta till att avhjälpa ångest och finna lösningar och kraft, att dela erfarenheter och känna sig styrkt i att inte vara ensam i det svåra och att vara ett komplement till vården. 

Alla med ångestsyndrom är välkomna hos oss och vi har stor erfarenhet att ta hänsyn till de här problemen, mår man inte bra eller känner sig instabil så förstår vi det. 

Uppdragen är på ideell basis såvida inte du och vi tillsammans skapar projekt och söker medel för dem. 

Minsta åtagande

Ett tillfälle i veckan på minst 2 timmar under en termin

När och var sker uppdraget

Antal träffar och dess längd och omfattning bestämmer vi tillsammans. Vi vill gärna komma i gång i vår/sommar 2022 för planering.

Tillgänglighet

Vi har ännu inte en bestämd lokal då vi inte vet verksamhetens form

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen