Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks — Malmö

Vill du stötta barn med erfarenhet av krig och flykt i Malmö?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Detta är ett ideellt uppdrag inom ramen för Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund.

Du behövs! Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att utvecklas och möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid. Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade bedriver stödverksamheter för barn och unga som har föräldrar med migrationsrelaterad stress - Nu fortsätter vi samarbete för att stötta barn på behandlingscentret i Malmö.
Vi söker nu volontärer till en barngrupp i Malmö under hösten 2022. Som volontär inom vår Flyktfågelverksamheten kommer du att bidra till att stärka barn, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situation.

Om uppdraget


Sedan 2010 driver Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade i Malmö stödverksamheter för patienternas barn. Barnen som kan anmäla sig till Flyktfågelverksamheten är ca 6 – 15 år gamla och har minst en förälder med migrationsrelaterad stress alternativt diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Barnen som deltar kan själva vara traumatiserade, alternativt sekundärt traumatiserade eller i riskzonen för att utveckla symptomen.

Uppdraget pågår en gång i veckan under 10 veckor där 8–12 barn, fem frivilliga och vid utvalda tillfälle även en psykolog träffas med start 19 oktober och fram till 21 december. Tillsammans gör gruppen en resa genom barnens liv med fokus på det som stärker dem. Vi tar upp det som är här och nu, det som har varit och vågar drömma om det som kommer komma i framtiden. Här får barnen en plats att mötas och bli bemötta på.

Gruppen träffas på onsdagar med start vecka 42. Gruppen består av ca 5 frivilliga varav ungefär 3 frivilligledare. Som frivilligledare tar du ett större ansvar med att samordna de frivilliga, planera träffarna och ha kontakt med verksamhetsansvarig. 

Genom kontinuerliga träffar i en liten barngrupp med hög ledartäthet vill vi ge barnen en trygg miljö där det finns utrymme och möjlighet att prata med trygga vuxna som lyssnar. Vi vill ge barnen en plats där de en gång i veckan inte behöver oroa sig för ev. problem i hemmet och får fysiskt utrymme att vara barn.

Du förväntas:
 • Ansvara för planering och genomförande av verksamhetens innehåll
 • Närvara på träffar på onsdagar mellan kl 17-20 v42-51
 • Visa upp uppdrag ur polisens belastningsregister
 • Skriva under en frivilligöverenskommelse och tysnadsplikt

Som frivillig får du, för att klara ditt uppdrag:
 • Delta under en obligatorisk utbildningsdag den 15 oktober
 • Stöd av personal inom Röda Korsets Ungdomsförbund och Svenska Röda Korsets behandlingscenter
 • Möjlighet att få ytterligare erfarenhet genom att bli frivilligledare

Vi söker dig som: 
 • Har fyllt 18 år
 • Kan prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska och dari är meriterande
 • Är lyhörd och har förmåga att skapa en trivsam och trygg stämning
 • Har god samarbetsförmåga
 • Kan skilja på egna behov och andra
 • Tycker om och har ett intresse att jobba med barn och unga

Ta chansen att vara med och skapa en bättre vardag för barn och unga samtidig som du själv utvecklas! Du behöver inte ha någon erfarenhet sedan innan utan du kommer få den utbildning och stöttning som du behöver. Anmäl ditt intresse idag!

Kom som du är - vi lär oss tillsammans!

Minsta åtagande

10 tillfällen (v 42-51)

När och var sker uppdraget

Onsdagar 17-20 på Svenska Röda Korsets behandlingscenter i Malmö.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen