Attention Malmö — Malmö

Vill du vara med och göra skillnad för personer med NPF i Malmö?

Spara

Sista anmälningsdatum

2022-02-15

Beskrivning

Vi söker nu kassör och ledamöter till vår styrelse.

Attention Malmö arbetar för att underlätta vardagen för personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Autism, Tourettes, Språkstörning och närliggande diagnoser). Detta gör vi genom att öka kunskapen och förståelsen i samhället genom olika tillvägagångssätt. Vi anordnar föreläsningar, informationsträffar, medlemsträffar och andra evenemang som gynnar vårt arbete.
 
Vår intention är att vara delaktiga i de debatter, samverkansträffar och inflytanderåd som leder till ett bättre bemötande i samhället samt att finnas till hands för våra medlemmar på både grupp- och individnivå. 

Föreningen har ca 400 medlemmar. I verksamheten finns en anställd och ett flertal volontärer.

Till rollen som styrelseledamot söker vi dig med engagemang som vill arbeta med föreningens arbete på ett systematiskt sätt. Styrelsen beslutar kring föreningens ekonomi och verksamhet.

Du får gärna ha kunskaper i frågor som rör NPF och erfarenhet av styrelseuppdrag sedan tidigare, men det är inget krav. Meriterande är erfarenhet inom socialtjänst, skola, HR, media eller det offentligrättsliga området med kunskap inom socialrätt, arbetsrätt, påverkansarbete, juridik eller ekonomi.  Som styrelseledamot genomgår du en styrelseutbildning genom Malmö stad.  

Till rollen som kassör söker vi dig med erfarenhet av och kunskap i redovisning och bokföring.  Som kassör genomgår du Malmö stads utbildning för kassör i förening.

Ansök senast den 15 februari genom att skicka ditt CV och en presentation där du berättar om dig själv, dina erfarenheter och vad du kan bidra med.  Skicka här på volontärbyrån eller till [email protected]

För att vara aktuell för uppdraget måste du varit medlem i Riksförbundet Attention minst 1 månad när årsmöte sker. Medlem blir du på https://attention-malmo.se/bli-medlem/

När och var sker uppdraget

Styrelsen sammanträder cirka sex till tio gånger per år, på plats i våra lokaler vid Ängelholmsgatan 6. Utöver detta är styrelsen aktiv i utåtriktad verksamhet som representant för föreningen, och som styrelseledamot förväntas du lägga runt tio timmar i månaden på ditt uppdrag.

Minsta åtagande

Sex till Tio gånger per år, 10 timmar i månaden

När och var sker uppdraget

På plats i våra lokaler vid Ängelholmsgatan 6. Utöver detta är styrelsen aktiv i utåtriktad verksamhet som representant för föreningen

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen