Individuell Människohjälp/IM, Skåne — Malmö

Volontärer sökes till språkfika på Limhamns bibliotek i Malmö

Sista anmälningsdatum

2021-12-26

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet. Som medlem är du med och bygger IM som demokratisk organisation.

IM Malmö söker nu volontärer till språkfika på Limhamns bibliotek i Malmö. Språkfikan är mötesplats där svensktalande personer och nya svenskar möts för språkträning och ömsesidigt utbyte. 

Minsta åtagande

Språkfikan sker på Limhamns bibliotek varje vecka på måndagar 17.30-19.00.

När och var sker uppdraget

Språkfikan sker på Limhamns bibliotek varje vecka på måndagar 17.30-19.00.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen