Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund — Malmö

Volontärer sökes till stödchattar för våldsutsatta kvinnor och ungdomar

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund erbjuder stöd för våldsutsatta kvinnor och utsatta ungdomar. Föreningens huvudsakliga arbetsområden är stöttning, skydd, prevention, utbildning och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. Särskilda kompetensområden är frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en idéburen, icke-vinstdrivande förening, grundad 2004. 
Vi har en samtalsmottagning i Malmö, men har hela Sverige som upptagningsområde via vår stödtelefon och stödchatt, och har årligen ungefär 600 stödchattar. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. 
Vi söker nu fler volontärer till våra stödchattar. 
Stödchattarna
Kvinnojourens och ungdomsjourens stödchattar är öppna på onsdagskvällar kl 18-20.30. Dit kan kvinnor som blivit utsatta för våld samt ungdomar med varierande problematik vända sig för stöd. Det är kostnadsfritt att söka stöd hos oss och den som kontaktar oss kan vara helt anonyma. Många som chattar med oss berättar för första gången vad de varit med om och vår roll är att hjälpa de stödsökande att sätta ord på sina upplevelser. Vi finns där och lyssnar. Vid behov kan vi också hjälpa de stödsökande med information och hänvisning till andra möjliga stödvägar. 
Volontärens roll
Som volontär i stödchattarna är din uppgift att stötta och bekräfta den stödsökande. Du finns där för att stärka och vara en person som kan prata om det som är svårt. Vårt viktigaste mål är att varje person som kontaktat oss ska känna att den har blivit hörd, trodd och bemött på ett respektfullt sätt. 
Uppdraget
Uppdraget utförs online, men våra volontärer sitter tillsammans på vårt kontor i centrala Malmö och chattar, för att kunna stötta varandra under passet. Tre-fyra volontärer är schemalagda vid varje tillfälle. 

Minsta åtagande

Minst ett tillfälle (onsdag 18-20.30) i månaden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs på plats på vårt kontor i centrala Malmö.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen