Handledare robot-programmerings-liga

Organisation: 
  • Malmö Kreospaceförening
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Social gemenskap

Tycker du det är kul med programmering och vill lära barn och ungdomar programmera då hoppas vi att du vill bli handledare i vår robotprogrammeringsliga.

Malmö Kreospaceförening driver en lego-robot-programmerings-liga. I ligan ges barn & ungdomar möjligheten att kostnadsfritt träna och tävla i robotprogrammering.

Deltagare använder programspråket Open Roberta (påminner om Scratch), programmerar robotar i lag, roboten som laget programmerar genomföra uppdrag på olika banor, lagen laddar in program i en robot och testkör under träningen samt tävlar veckovis med sina program i ligan.

Dina uppgifter är att visa deltagare hur de kommer igång med programmeringen i Open Roberta, assistera lag som fastnat i sina program och behöver hjälp att komma vidare med programmeringen.

Utöver att hjälpa lag med programmeringen kommer du även att informera vilka regler som gäller för olika banor i ligan, räkna poäng och ta tid när lag genomför banor i ligan.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Lördagar mellan kl 13-16 på Malmö Museum, Malmöhusvägen 6
Specifika önskemål eller information: 
Du har gärna kunskaper i programmering (behöver inte vara Open Roberta) samt vana av att arbeta med barn och ungdomar. Du får introduktion i hur man programmerar robotar mha programspråket Open Roberta, hur programblocken funkar i Open Roberta samt vilka regler som gäller i ligan.
Minimiåtagande: 
3 timmar varannan lördag
Adress: 
Malmöhusvägen 6
21118 Malmö
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: