670 volontäruppdrag

Vi söker ledamöter till vår styrelse i Mattecentrum Växjö!

Mattecentrum

Var?Växjö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Önskar du förbättra kunskapsnivån i matematik i Växjö? Gillar du att komma på och förverkliga idéer? Då är styrelsearbete något för dig. Vi söker nya ledamöter till vår styrelse i Mattecentrum Växjö. Tillsammans med andra engagerade jobbar du för att möjliggöra likvärdig kunskapsinhämtning i matematik för barn och unga. Det är en bra demokratiskola och du får utbildning och stöd under tiden.

Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i matematik till tusentals elever genom räknestugor och på våra forum online. Idag består Mattecentrum av 16 medelsföreningar som ser till att möjligheten till läxhjälp finns i så många städer som möjligt. Mattecentrums läxhjälp är gratis och vem som helst är varmt välkommen oavsett skola, kön, ålder eller kunskapsnivå.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen tidigare utbildning behövs. Du ska ha ett engagemang och vilja att lära för att tillsammans skapa möjligheter för fler elever i Växjö att få läxhjälp i matematik. Du ska kunna ge tiden som krävs utefter styrelsens satta mål.
Minimiåtagande: 
Styrelsen träffas i snitt på två till fyra möten per år. Mellan styrelsemötena ska vissa ansvarsuppdrag göras beroende av vad styrelsen väljer att satsa på och engagera sig i under året.
När och var genomförs uppdraget: 
Enligt överenskommelse med resterande styrelseledamöter.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Mattecentrum
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.