Integrationsaktiviteter hos Medborgarskolan

Organisation: 
  • Medborgarskolan, Mälardalen
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap
Sysselsättning och arbete

Dela med dig av din kunskap till andra och träffa nya människor! Vi på Medborgarskolan i Uppsala söker dig som är intresserad att bli volontär i vår verksamhet inom arbetsmarknad.

Varje dag kommer mellan 40-50 deltagare till oss på vår arbetsträning. Det är personer som står en bit från arbetsmarknaden och behöver stöd för att kunna utveckla sin svenska samt få mer kunskap om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad. I verksamheten ingår språkträning, samhällskunskap, diverse olika aktiviteter och studiebesök.

I detta volontärsuppdrag finns en möjlighet att skräddarsy just utefter dina specifika kunskaper och intressen i samtal med oss handledare. Det kan vara allt från att sitta och samtala, hålla i en föreläsning kring ett särskilt ämne, följa med på studiebesök etc. som på något vis berör ämnen som arbete, utbildning, samhälle och hälsa. Eller varför inte hålla i ett yoga-/träningspass, dataworkshop eller konstnärligt skapande?

Vi söker dig som är nyfiken att lära känna nya människor från olika länder och som vill skapa meningsfulla möten med kunskapsutbyten. Vi söker dig med olika kunskaper och erfarenheter. Alla har något att bidra med!

Vi har också verksamhet i Västerås och Eskilstuna ifall du är intresserad att engagera dig där istället.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Volontärsuppdraget förutsätter att du har möjlighet att komma vid något tillfälle under veckan vardagar under dagtid.
Specifika önskemål eller information: 
Volontärsuppdraget förutsätter att du kan föra en konversation på svenska. Vi söker personer med olika erfarenheter och kunskaper i olika skeden av livet, så tveka inte att ta kontakt med oss!
Minimiåtagande: 
Det kommer vi överens om när vi möts. Uppdraget kan vara allt från att komma vid ett tillfälle i månaden, varannan vecka, till ett par gånger i veckan. Det beror på din livssituation och karaktären utav ditt uppdrag.
Adress: 
Hamnesplanaden 1
75319 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.