529 volontäruppdrag

Sprid inspiration, kunskap och motivation: Bli Jobbmentor!

Mentor Sverige

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?Besöksverksamhet, Mentorskap, Utbildning

Jobbmentor handlar om att inspirera, ge kunskap och motivation till ungdomar i årskurs åtta och nio. Tillsammans med andra jobbmentorer berättar du om ditt yrke och ger ungdomar en bredare syn på vad de kan arbeta med. Tanken är att vi sår frön som möjliggör för eleverna att upptäcka, för dem, nya yrken eller nya sätt på hur man kan använda sig av en viss utbildning. En annan stor del är att avdramatisera och ge visa att det är helt okej att inte ha hela sin yrkeskarriär planerad som tonåring. De flesta av oss kommer ändra oss, och ändra oss igen.

Se dig som en representant för din yrkeskår och berätta även i stort vad man kan arbeta med, med just din yrkestitel eller utbildning. Ett och samma yrke kan ofta användas på många olika sätt och inom många olika branscher.

Tidsåtgången är en halvdag, oftast mellan 08.30-11.30 på en högstadieskola i Göteborg med omnejd. En Verksamhetskoordinator från Mentor följer med under halvdagen och håller dig väl informerad om förberedelser, information och genomförande.

Specifika önskemål eller information: 
Du erhåller stolpmanus, förslag på upplägg och övrig info via din Verksamhetskoordinator på Mentor.
Minimiåtagande: 
Tidsåtgång är en halvdag, oftast mellan 08.30-11.30
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs på en högstadieskola i Göteborg med omnejd. Vi har ett tiotal skolor per termin som vi besöker med Jobbmentor, du väljer själv vilken/vilka du har möjlighet att delta på.
Organisation: 
Mentor Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.