592 volontäruppdrag

Körkortshandledare för ungdomar som behöver övningsköra i Göteborg

MiM Kunskapscentrum

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Sysselsättning och arbete
Vad?Mentorskap, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Ung Samverkan är ett sätt för unga vuxna att organisera och påverka samhället genom arbete och civilsamhälleligt engagemang. Som en del av vägen mot trygga anställningar erbjuder MiM genom Projekt Ung samverkan körkortsorientering 1-2 dagar i veckan utifrån behov där handledare tillsammans med ungdom själva bestämmer när och hur övning sker. Syftet är att ge fler chansen att mängdträna bilkörning i kombination med teoriövning men där eleven också har etablerad kontakt med registrerad trafikkörskola. I de fall då eleven saknar möjlighet att själv betala kostnader för obligatoriska delmoment (såsom risk 1 och prov) kan dessa erbjudas finansiellt stöd från Projekt Ung samverkan och Föreningen MiM kunskapscentrum.

Vi mängdtränar med fordon som utlånas av samarbetspartner samt privata fordon och samtliga volontärer är försäkrade under tiden de utför sina uppdrag.

Större delen av de ungdomar vi träffar och som vänder sig till oss kom till Sverige som ensamkommande barn för några år sedan. I vårt arbete jobbar vi med att möta aktuella sociala behov hos ungdomar och unga vuxna som söker stöd för arbete/studier, samhällsorientering-och engagemang, asylfrågor, ökad delaktighet i det svenska samhället och individuellt socialt stöd. Centralt i vårt arbete är att skapa mötesplatser och forum för mellanmänskliga möten som är avgörande för ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Många av de unga som vi möter har fått tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen. För att få stanna i Sverige efter att det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut måste de, utöver att klara av sina studier, ha en fast inkomst inom sex månader efter avslutad utbildning. Värdet av att få ett arbete är därför högt och många planerar för hur de ska komma in på arbetsmarknaden. Flera jobb som är aktuella för målgruppen kräver körkort vilket gör att intresset är stort för att börja övningsköra. Dessa unga saknar ofta en vuxen person som de kan köra med och därför söker vi nu efter personer som kan tänka sig övningsköra och vara handledare till en eller flera ungdomar. I samarbete med körskolor i Göteborg och tillsammans med våra volontärer erbjuder vi övningskörning och teoretisk körkortsorientering 1-2 ggr a 1-3 /h i veckan.

Vill du bidra till att stötta en ung vuxen att vara en aktiv del av det svenska samhället och svenska arbetsmarknaden? Har du haft körkort i minst 5 år och kan tänka dig att avvara ett par timmar i månaden för att föra vidare dina kunskaper till en ung vuxen i Göteborg? Har du kanske till och med genomgått en handledarutbildning eller har tillgång till bil som ibland även kan användas för övningskörning? Har du körkort men saknar handledarutbildning och bil? Inga problem vi står det för i sådana fall! Just nu arbetar Projekt Ung Samverkan genom MiM kunskapscentrum med förberedelser inför höstterminen 2020 och söker engagerade eldsjälar till vår körkortsorientering för unga vuxna i Göteborg.

MiM kunskapscentrum och projekt Ung samverkan är partipolitiskt och religiöst obundet som verkar för en rättvis och jämlik värld där människor samverkar för ökad hållbarhet, såväl socialt som miljömässigt.

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna bidra med din insats som körkortshandledare behöver du ha haft körkort i minst 5 år, vara minst 24 år gammal och genomgått en handledarutbildning. Om du inte redan har gått handledarutbildning står föreningen för bokning och kostnad för detta så att vi kan matcha dig med en ungdom som du själv planerar och samråder med för att övningskörningen ska passa er så bra som möjligt dock ser vi helst att du är tillgänglig för uppdrag vid minst 1 tillfälle i månaden.
Minimiåtagande: 
Volontären bestämmer tillsammans med den ungdom som denne ska övningsköra med hur ofta och när det ska träffas, dock förväntas volontären kunna ställa upp minst 1 gång i månaden då ungdomarna går en regelbunden körkortsorientering med start augusti 2020 och har behov av viss kontinuitet.
När och var genomförs uppdraget: 
Volontären bestämmer tillsammans med den ungdom som denne ska övningsköra med hur ofta och när det ska träffas, dock förväntas volontären kunna ställa upp minst 1 gång i månaden då ungdomarna går en regelbunden körkortsorientering med start augusti 2020 och har behov av viss kontinuitet. Första introduktionsdagen för nya volontärer är 24e augusti och följs av ytterligare 3 tillfällen sept-november, anmälan görs via mail
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
MiM Kunskapscentrum
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.