587 volontäruppdrag

Är du student i Göteborg och vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar till fortsatta studier? Vi söker studentmentorer till höstens digitala studiemotiverande program!

Mitt Livs Val

Var?Göteborg / Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar, och samtidigt få med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden! ​Mitt Livs Val driver ett studiemotiverande program där du som student från universitet eller högskola blir mentor och förebild som motiverar och inspirerar nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet.

Programmet består av fyra gruppträffar och pågår under en månad. Varje träff är ca 1,5-2 timmar på kvällstid och äger under hösten rum digitalt via ZOOM. Tillsammans kommer vi att lära känna varandra, diskutera utbildningsdrömmar och utbildningsvägar, prata mål och motivation, lära oss mer om studieteknik och lyssna på en inspirationsföreläsare.

Ta chansen till en ny erfarenhet där du får göra skillnad!

Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor ska du studera på universitet eller högskola i Göteborg och kunna tala svenska. För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomarna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2 timmar innan programstart. Rekrytering av mentorer sker löpande.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som mentor förväntas delta på samtliga gruppträffar samt mentor- och mångfaldsutbildning.
När och var genomförs uppdraget: 
Gruppträffarna sker digitalt på kvällstid, ca 1,5-2 timmar. Nästa programstart är måndag 16 november.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.