583 volontäruppdrag

Är du student i Stockholm och vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar till fortsatta studier? Vi söker studentmentorer!

Mitt Livs Val

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Du som student på universitet och högskola i Stockholm har nu chansen att göra skillnad för nyanlända och ensamkommande ungdomar som studentmentor i Mitt Livs Vals digitala studiemotiverande program! Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid. Endast 29 % av utrikesfödda som invandrat till Sverige efter 7 års ålder går vidare till högskolan. Den siffran vill vi ändra på. I våra program får ungdomar som är mellan 16–20 år träffa studenter från universitet och högskolor och ta del av information, kunskap och inspiration kring utbildning och studier.

Programmet består av fyra gruppträffar och pågår under en månad. Varje träff är ca 1,5-2 timmar på kvällstid och äger under vårterminen rum digitalt via ZOOM. Tillsammans kommer vi att lära känna varandra, diskutera utbildningsdrömmar och utbildningsvägar, prata mål och motivation, lära oss mer om studieteknik och lyssna på en inspirationsföreläsare.

Ta chansen till en ny erfarenhet där du får göra skillnad!

Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor ska du studera på antingen Södertörns högskola, Stockholms universitet, Handelshögskolan eller Karolinska Institutet i Stockholm och kunna tala svenska. För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomarna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2 timmar innan programstart. Rekrytering av mentorer sker löpande.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som mentor förväntas delta på samtliga gruppträffar samt mentor- och mångfaldsutbildning.
När och var genomförs uppdraget: 
Gruppträffarna sker digitalt på kvällstid, ca 1,5-2 timmar. Programmet startar i maj 2021.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.