511 volontäruppdrag

Är du student och vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet? Bli studiementor hösten 2020!

Mitt Livs Val

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning

Nu har du som student i Göteborg chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar, och samtidigt få med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden! ​Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid. Endast 23 % av unga födda utanför Europa som har invandrat till Sverige vid 13 års ålder eller senare har behörighet till universitet eller högskola. Den siffran vill vi ändra på. I våra program får ungdomar som är mellan 16–20 år träffa studenter från universitet och högskolor och ta del av information, kunskap och inspiration kring utbildning och studier. Mitt Livs Val är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse och verkar i Göteborg och Stockholm.

Vårt studiementorprogram pågår under hela höstterminen och består av 4 gemensamma gruppträffar och 4 enskilda träffar. Du som student blir matchad med en ungdom som du får möjligheten att inspirera och motivera till fortsatta studier! Ni träffas 1 gång i månaden enskilt och arbetar utifrån ungdomens studiemål, och 1 gång i månaden under våra gemensamma gruppträffar. Gruppträffarna sker till en början digitalt tills vi kan vara i universitetens lokaler igen. Tillsammans kommer vi att lära känna varandra, diskutera utbildningsdrömmar och utbildningsvägar, prata om mål och motivation, lära oss mer om studieteknik och lyssna till olika inspirationsföreläsare. Under de enskilda träffarna bestämmer mentorparen själva om de vill träffas digitalt eller fysiskt på ex. ett bibliotek eller café.

För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomarna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2,5 timmar innan programstart.

Rekrytering av mentorer sker löpande och programmet planeras att starta i september.

Ta chansen till en ny erfarenhet där du får göra skillnad!

Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor ska du studera på högskola eller universitet och kunna tala svenska.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som mentor förväntas delta på samtliga gruppträffar och enskilda mentorträffar, samt på den förberedande mentor- och mångfaldsutbildningen.
När och var genomförs uppdraget: 
Programmet pågår under höstterminen 2020, september-januari. De gemensamma gruppträffarna sker digitalt eller fysiskt i universitetens lokaler beroende på omständigheterna kring Covid-19.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.