585 volontäruppdrag

Är du yrkesperson i Stockholm och vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar inför framtida studier och arbetsliv? Mitt Livs Val söker engagerade föreläsare!

Mitt Livs Val

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar! Mitt Livs Val söker dig som brinner för inkludering och mångfald och som önskar bidra till att inspirera ensamkommande och nyanlända ungdomar med dina yrkeserfarenheter och -kunskaper. Nyanlända ungdomar upplever ofta en stor brist i kunskap och nätverk inom arbetsmarknad. Som föreläsare i det arbetsmarknadsförberedande programmet FRAMÅT! bidrar du till att minska den bristen genom att ge nyanlända ungdomar ökad motivation, kunskap och framtidstro inför både nuvarande och kommande arbetslivsmöjligheter och studievägar. FRAMÅT!-programmet består av 10 workshops där ungdomarna får utökad kunskap inom arbetsmarknad, arbetsliv och studievägar.

Bli en av våra föreläsare

Du som är studie- och yrkesvägledare, jobbcoach, mental tränare, arbetsförmedlare, entreprenör, arbetsrättsjurist, facklig representant, journalist, ideellt engagerad eller jobbar på annat vis med arbetsmarknad och mångfald – kom och föreläs för att inspirera och motivera nyanlända och ensamkommande ungdomar på ett interaktivt och engagerande sätt! Föreläsningarna är en del av FRAMÅT!-programmets olika workshops. Föreläsningarna hålls under kvällstid och är ungefär 45 minuter långa.

Specifika önskemål eller information: 
För att delta som föreläsare i FRAMÅT! ska du vara en yrkesperson i Stockholm och kunna tala svenska. För att ge er föreläsare verktyg till att stötta och coacha ungdomarna samt lära er mer om mångfald och inkludering så har vi på Mitt Livs Val ett förberedande samtal där alla föreläsare blir introducerade till Mitt Livs Val, FRAMÅT! och vad det innebär att möta ungdomarna i programmet. Efter avslutat uppdrag erhåller du ett volontärintyg. Rekrytering av föreläsare sker löpande.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig förväntas delta vid ett tillfälle eller återkommande under flera terminer om du så önskar.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi håller träffar fysiskt och/eller digitalt på kvällstid, ca 1,5–2 timmar. Nästa programstart är januari 2020.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.