Vi söker nya mentorer till nyanlända och ensamkommande ungdomar!

Mitt Livs Val

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar, och samtidigt få med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden! ​Mitt Livs Val driver ett gruppmentorprogram där du som student från universitet eller högskola blir mentor och förebild som motiverar och inspirerar nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet.

Programmet består av fyra gruppträffar och pågår under en månad. Varje träff är två timmar på kvällstid och äger rum på universitet eller högskolor i Göteborg. Tillsammans kommer vi lära känna varandra, diskutera utbildningsdrömmar och utbildningsvägar, prata mål och motivation, lära oss mer om studieteknik och lyssna till olika inspirationsföreläsare.

För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomrna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2,5 timmar innan programstart.

Rerytering av mentorer sker löpande.

Ta chansen till en ny erfarenhet där du får göra skillnad!

Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor ska du studera på högskola eller universitet och kunna tala svenska.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som mentor förväntas delta på samtliga gruppträffar samt mentor- och mångfaldsutbildning.
När och var genomförs uppdraget: 
Gruppträffarna sker på kvällstid på något av universiteten eller högskolorna i Göteborg.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse