Vi söker nya mentorer till nyanlända och ensamkommande ungdomar!

Organisation: 
  • Mitt Livs Val
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar, och samtidigt få med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden! ​Mitt Livs Val driver ett gruppmentorprogram där du som student från universitet eller högskola blir mentor och förebild som motiverar och inspirerar nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet.

Programmet består av fyra gruppträffar och pågår under en månad. Varje träff är två timmar på kvällstid och äger rum på universitet eller högskolor i Göteborg. Tillsammans kommer vi lära känna varandra, diskutera utbildningsdrömmar och utbildningsvägar, prata mål och motivation, lära oss mer om studieteknik och lyssna till olika inspirationsföreläsare.

För att ge er studenter verktyg till att stötta och coacha ungdomrna samt lära er mer om mångfald och inkludering får alla studenter en mentor- och mångfaldsutbildning på 2,5 timmar innan programstart.

Rerytering av mentorer sker löpande.

Ta chansen till en ny erfarenhet där du får göra skillnad!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Gruppträffarna sker på kvällstid på något av universiteten eller högskolorna i Göteborg.
Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor ska du studera på högskola eller universitet och kunna tala svenska.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som mentor förväntas delta på samtliga gruppträffar samt mentor- och mångfaldsutbildning.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.