Glädjen och tacksamheten är min betalning

–Plötsligt var jag bara ledig och tänkte vad ska jag fylla dagarna med nu?

Glädjen och tacksamheten är min betalning

–Plötsligt var jag bara ledig och tänkte vad ska jag fylla dagarna med nu?

Volontärbyrån träffar ledsagningsvolontären Margareta Kull som är engagerad i Frivillig Väntjänst sedan sju år tillbaka. Margareta har även hunnit sitta i föreningens styrelse i fyra år men under våren har hon lämnat det uppdraget för att ge plats för nya tankar och idéer och nu är hon “bara” engagerad volontär.  
Vi frågar hur det kom sig att Margareta började engagera sig och det var först några år efter pensionen då hon kände att hon hade tiden.  
–Plötsligt var jag bara ledig och tänkte vad ska jag fylla dagarna med nu?  
Då startade Margaretas vilja att engagera sig och ge tillbaka till samhället. Hon  såg annonsen för att bli volontär i Frivillig Väntjänst, sökte den och blev kallad till intervju. Sedan blev hon matchad med en hjälpsökande. Margareta har dagen innan Volontärbyrån träffar henne varit med en nittiofemårig dam på ett volontäruppdrag. Ofta handlar uppdragen att följa med på sjukbesök men denna gång var Margareta och handlade tillsammans med damen.  
–Vi följer med på de flesta typer av shopping men vi följer inte med på Systembolaget eller handlar mat, eftersom vi inte tycker att det ska bero på en volontär om personen får mat inköpt eller inte.  
Under gårdagen  stod det nya skor på shoppinglistan, pingisbollar till katterna, besöka banken och fika tillsammans.  
–Att skapa ett band med personen du är sällskap till är viktigt. Den här damens katter är viktiga för henne och då är det bra om jag kan visa intresse för hennes katter. Man engagerar ju sig för att de blir så glada. Jag känner så tydligt att jag gör en insats för de äldre, att jag verkligen gör nytta och det är värt så mycket för mig som volontär tillägger Margareta.   
Ett sjukbesök kan vara att följa med till exempelvis med till läkare, optikern eller fotvården.  
– Vi ringer alltid och stämmer av dagen innan, och sen åker vi hem till personen och finns på plats 15 minuter innan färdtjänsten kommer och förbereder det sista. Vi följer med under hela besöket och hem igen för att personen ska känna sig trygg.  
Personerna som får hjälp av Frivillig Väntjänst bor i Stockholm, framförallt söder om city. Samordnaren, som arbetar på kontoret, fördelar ut uppdragen på olika volontärer så det ska bli jämn belastning.  
–Glädjen och tacksamheten är min betalning och mitt kvitto på att jag gör något rätt. 
Under pandemin kunde verksamheten inte vara igång som vanligt, då  målgruppen är äldre och även många av volontärerna tillhörde riskgrupp. Då skedde i stort sett allt digitalt och Margareta som var aktiv i styrelsen anordnade digitala möten och kurser.   
–Då uppkom “telefonvän”, en tjänst där en volontär regelbundet ringer upp den äldre personen och pratar i telefon. Det fungerade bra och var ett sätt att hålla kontakten och stämma av att den äldre inte blev allt för isolerad och ensam.  
Frivillig Väntjänst anordnar även aktiviteter för volontärgruppen, exempelvis en vårutflykt och ett julbord, för att visa tacksamhet för deras insats. Som mycket annat hamnade det på paus under pandemin. Då kände Margareta att det var dags att göra något utomhus och tog initiativ till stadsvandringar med guide, som blev en väldigt populär aktivitet.  
Föreningen vill gärna ge volontärer utbildning och kunskap och anordnar många kurser och föreläsningar inom aktuella ämnen. Den senaste föreläsningen handlade om hjärnan, hur den åldras och hur man kan påverka det. Alla volontärer är även försäkrade när de är ute på uppdrag. Volontärerna har även fått lära sig att bli bättre på att köra personer i rullstol på ett skonsamt sätt, både för den som kör och för den som sitter.   
–Jag tipsar och berättar gärna om vad jag gör som volontär och får då beröm och uppskattning från omgivningen. Ibland säger jag lite skämtsamt att det finns fler som behöver ditt stöd. Jag vill såklart inte tvinga på någon ett ideellt engagemang men det är bra att informera och prata om det. Känner du dig lite fundersam på om det funkar att vara volontär för dig så skulle jag bara säga; pröva, du får så mycket tillbaka från de äldre som du möter. Det tar så lite av din tid. Det är väldigt många fler som skulle kunna få möjlighet att ta del av vår hjälp och få stöd genom oss, avslutar Margareta. 
_______________________________________________________________________________________________________________

OM FRIVILLIG VÄNTJÄNST  

Frivillig Väntjänst är en förening verksam i Stockholms stad med inriktning socialt engagemang. Föreningen bidrar till minskad ofrivillig ensamhet genom att de erbjuder stöd och sällskap till äldre och personer med funktionsvariationer. 
Frivillig Väntjänst har flera typer av volontärer: Ledsagningsvolontär – en medmänniska som följer med till frisör, sjukvårdsbesök tandläkare etc. Det kan även vara att du följer med till kyrkogården och planterar någon blomma eller bara går ut på en promenad i vårsolen. Ett ledsagningsuppdrag kan även vara att följa med på teater eller ut och shoppa. Det finns även socialkontakt-volontär, ett inte lika omfattande uppdrag som ledsagning, utan istället kanske du bara besöker personen i hemmet och ger lite av din tid för att skapa mening och glädje för personen. Till sist är det den senaste typen av volontär som uppkom under pandemin; telefonvän där volontären helt enkelt bara ringer en äldre person och stämmer av att allt är ok och pratar lite i telefon tillsammans. 

Fler berättelser