Valberedare sökes - var med och utveckla Naturskyddsföreningen i Stockholm

Naturskyddsföreningen, Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Distansuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Vi söker en tredje valberedare till valberedningen för Naturskyddsföreningen i Stockholm. Valberedningen har en viktig roll i föreningens arbete, det är nämligen den som föreslår vilka som föreslås bli förtroendevalda och utgöra föreningens styrelse samt revisorer. Det är sedan årsmötet som väljer vilka som ska sitta i styrelsen.

Valberedningen är viktig för att föreningen ska kunna utvecklas och drivas framåt med rätt kompetenser i styrelsen. Arbetet är fokuserat på månaderna december-mars men det är viktigt att följa föreningens arbete under året för att kunna identifiera vad som kan behöva utvecklas eller kompletteras i styrelsen.

Specifika önskemål eller information: 
Det är en fördel om du har erfarenhet från Naturskyddsföreningen sedan tidigare men viktigast att ha vana av styrelsearbete för att på bästa sätt kunna bidra till att hitta lämpliga kandidater för uppdraget. En stor fördel är om du har ett brett nätverk, det behöver nödvändigtvis inte vara inom just miljöområdet - andra kompetenser är också viktiga i en stark styrelse. Du kommer att dela uppdraget med två personer som suttit i valberedningen i flera år tidigare och får introduktion av dem.
Minimiåtagande: 
Uppskattningsvis 10-20 timmar under perioden december-mars 2019-2020.
När och var genomförs uppdraget: 
Under verksamhetsåret 2019, det vill säga mellan mars 2019 - mars 2020 men framförallt görs den stora delen av jobbet under december-februari då sittande styrelse kontaktas och eventuella nya kandidater söks och utvärderas för en nominering till förtroendeposterna. Uppdraget görs via mail/telefon och eventuellt några möten om det anses behövas.
Anmäl intresse

Anmäl intresse