605 volontäruppdrag

Språkcafé

NBV, Stockholm

Var?Haninge
När?Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Språkträning och översättning

Vi söker en person som kan leda ett språkcafé i Jordbro. Det är 8-10 kvinnor som träffas lördagar kl 13-17 för gemenskap och språkträning under enklare former.

Specifika önskemål eller information: 
Bra kunskaper i att tala och skriva svenska. Vi kan erbjuda ledarutbildning.
Minimiåtagande: 
Vårterminen 2020 med möjlighet till förlängning. Jordbro Folkets Hus är planerat att rivas men inga beslut är för tillfället tagna om när.
När och var genomförs uppdraget: 
Träffar är planerade lördagar i Jordbro Folkets Hus. Deltagandet är fritt och frivilligt och som ledare kan man vara med och påverka sin egen närvaro.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
NBV, Stockholm
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.