583 volontäruppdrag
Nema Problemas logotyp

Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för att göra världen till en lite bättre, mer positiv och roligare plats. Och detta försöker de göra på effektivast möjliga sätt. Nema Problemas huvudsakliga fokus är att stärka integrationen i Sverige. De fokuserar särskilt på att hjälpa nyanlända till sysselsättning och att skapa forum för nyanlända och etablerade svenskar att mötas. Exempel på yrkesinriktade satsningar är mentorskapsprogram för nyanlända unga talanger respektive nyanlända akademiker och jobbsökningskurser. Exempel på socialt inriktade satsningar är stora högtidsfiranden som lockar hundratals gäster samt olika idrottsaktiviteter. De flesta av deras aktiviteter kombinerar dessa fokus, eftersom forskning och erfarenhet visar att yrkesmässig och social integration går hand i hand.