608 volontäruppdrag
NKB Ungs logotyp

NKB Ung

NKB Ung är en del av Nya Kompisbyrån. Precis som Nya Kompisbyråns ordinarie verksamhet syftar NKB Ung till att öka gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till fler möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Det som särskiljer NKB Ung från Nya Kompisbyråns övriga verksamhet är ett exklusivt fokus på unga personer i åldern 18-25 år.

NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet. I samarbete med högskolor och universitet samt offentliga och ideella aktörer anordnar vi fikastunder, middagar och digitala träffar. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av studenter som utbildas till NKB Ung ambassadörer. De anordnar aktiviteter som ger deltagarna ett breddat socialt nätverk, en berikad förståelse för varandra och ökade möjligheter till jobb. Att engagera sig är både kul och utvecklande.

NKB Ung skapar enkla former av vardagsintegration där allt som krävs är ett personligt möte.