The Non-Violence Project

The Non-Violence Projects logotyp

The Non-Violence Project är världens största ideella ickevåldsorganisation som arbetar mot våld, sexuella trakasserier och kränkningar.

I våra utbildningsprogram som vi erbjuder barn och ungdomar mellan 10-19 år utbildas deltagande i konflikthantering, ickevåld, självkänsla och självkännedom. Programmen vänder sig också till lärare, ledare och sportcoacher. Utbildningsprogrammen är utformade för att ge långsiktiga resultat för individen och skapa förändring för samhället i stort.

The Non-Violence Project bildades 1993 och har idag utbildat 8 miljoner människor i ickevåld världen över.  Vårt arbete utgår från barnkonventionen och är religiöst och politiskt oberoende.