616 volontäruppdrag
Ny Gemenskaps logotyp

Ny Gemenskap

Ny Gemenskap är en ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition förknippad med politisk medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund. Ny Gemenskap startade 1968 som en vision om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande.