726 volontäruppdrag

Göteborg: Identifierar du dig som kvinna och vill använda din språkkunskap för att tillgängliggöra ett viktigt projekt? Bli språkvolontär hos Klara, Färdiga, Kvinna!

Nya Kompisbyrån

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Sysselsättning och arbete
Vad?Information och kommunikation, Språkträning och översättning

Klara, Färdiga, Kvinna är ett nytt projekt där Nya Kompisbyrån matchar kvinnor som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar, med utrikesfödda kvinnor som behöver stöttning för att få ett arbete eller söka studier. Det görs under Färdighetsprogrammet som är ett antal utbildningsträffar hösten 2021 och våren 2022. Projektet syftar till att stärka integrationen och öka jämställdheten i Göteborg genom nätverkande och gemenskap.

I språkvolontäruppdraget använder du din kunskap inom ett språk för att tillgängliggöra projektet för fler deltagare!

Ett uppdrag där du kan träffa människor eller arbeta på distans, beroende på vad du vill ha i ditt volontäruppdrag. Vi söker volontärer som vill:

Agera språkstöd på plats under Färdighetsprogrammet

Översätta texter eller annat material

Ringa anmälda deltagare för att säkerställa att rätt information kommer fram

Just nu är vi i stort behov av somaliska, arabiska, tigrinja, persiska och dari, men andra språk är också av intresse!

Specifika önskemål eller information: 
Som språkvolontär för Klara, Färdiga, Kvinna behöver du identifiera dig som kvinna. Du behöver inte vara utbildad tolk eller översättare men du behöver tala språket flytande.
Minimiåtagande: 
Språkstödsvolontär: Ca 2 h och 15 minuter per vecka. När du tar uppdraget skriver du upp dig på så många tillfällen du önskar delta på, men minst 5 träffar under en 5 veckorsperiod. Översättningsvolontär: I detta uppdrag är du standby när något behöver översättas i projektet. Detta kan innebära 15 min i månaden eller 1 h varannan vecka. Telefonsamtal med deltagare som behöver språkstöd: Vi ser gärna att du ringer minst 5 deltagare per vecka vilket beräknas ta omkring 60 minuter på en vecka. Uppdraget fortgår 1-2 månader i taget och sker på distans. Du kommer inte att använda din privata telefon.
När och var genomförs uppdraget: 
Varje träff under färdighetsprogrammet är 2,5 timmar mellan 17.00-19.15 i Folkuniversitetets lokaler i din stad och hålls varje vecka under hösten med start i början av september. Önskar du hjälpa till som översättningsvolontär eller ringvolontär kan det göras från vilken plats som helst.
Organisation: 
Nya Kompisbyrån
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.