670 volontäruppdrag

Sundbyberg: Vill du vara ett stöd till en kvinna eller tjej att komma närmare arbete eller studier? Bli mentor i Kv(in)na!

Nya Kompisbyrån

Var?Sundbyberg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Sysselsättning och arbete
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning

I mentorprogrammet Kv(in)na matchar Nya Kompisbyrån kvinnliga mentorpar i sex olika kommuner i Stockholms län – Danderyd, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Sundbyberg och Salem. Etablerade kvinnor som är sysselsatta kommer sammanlänkas med kvinnor och tjejer som är nyanlända, utrikesfödda samt tjejer med utrikesfödda föräldrar. Matchningarna hoppas skapa ett ömsesidigt utbyte för deltagande mentorpar och bidra till ett utökat nätverk för adepterna med målet att det på sikt leder till arbete eller studier.

För de som vill delta i mentorprogrammet, är anmälningsprocessen väldigt enkel. Börja med att intresseanmäla dig genom formuläret nedan. Vi på Nya Kompisbyrån matchar ihop mentorpar utifrån: kommun, ålder, sysselsättning och intressen. När en matchning är gjord meddelas båda parter via mejl och SMS. Efter det blir varje mentorpar inbjudna till en uppstartsträff där ni kommer träffas för första gången och vi kommer ge information, tips och vägledning. Mentorparen ansvarar därefter tillsammans för att träffas minst tre gånger under en period på sex månader. Under de sex månaderna kommer ni även bjudas in till tre olika nätverksträffar med fokus på arbetsmarknad och utbildning.

Specifika önskemål eller information: 
Kv(in)na är för individer som identifierar sig som kvinnor eller tjejer. Som mentor ska en vara över 18 år, vara sysselsatt och bo i någon av de sex omnämnda kommunerna eller i närliggande kommun.
Minimiåtagande: 
Varje mentorpar ska ses minst tre gånger under sex månaders tid. Det är frivilligt att delta på nätverksträffarna som erbjuds.
När och var genomförs uppdraget: 
Det är upp till varje mentorpar att bestämma hur, var och när ni ska träffas. Uppstartsträffen är digitalt.
Organisation: 
Nya Kompisbyrån
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.