583 volontäruppdrag

Engagera dig som mentor och bli dörröppnare till en bredare arbetsmarknad

Öppet Hus i Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att öppna dörrar till arbetsmarknaden, främst för unga vuxna med utländsk bakgrund. Vår kärna i verksamheten är vårt yrkesinriktade mentorprogram.

Just nu söker vi mentorer inom olika branscher och från universiteten som kan bidra med insikter och dela med sig av sina erfarenheter och kontakter i branschen. Adepten som ofta kan vara nyanländ behöver kontakter och nätverk för att kunna närma sig arbete i Sverige. Adepten tycker såklart att det är guld värt att få kontakt och visa upp sig och sina egenskaper för en mentor i arbetslivet! Det ger personlig utveckling för båda personerna i mentorprogrammet.

Vi vet att det är genom kontakter och nätverk som jobb ofta förmedlas och att lära sig branschspråk på svenska, få tips och vägledning om tjänster, bygga CV och stärka självförtroende ger större möjligheter för adepten.

Ditt engagemang behövs!

Specifika önskemål eller information: 
Som mentor vill du stötta och bidra med dina erfarenheter, du vill stärka en person som inte varit i Sverige så länge eller inte har de kontakter som behövs för att fullfölja sina karriärdrömmar. När du matchas med en adept får du en introduktion av oss på Öppet Hus med instruktioner och även en mentorbok som kan vara behjälplig under träffarna. Öppet Hus är med under hela mentoråret, men dialogen när/hur träffarna sker är mellan mentorparet.
Minimiåtagande: 
Löpande kontakt under ett år, en timme var femte vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Kontakten och upplägget bestäms i mentorparet, med vägeldning av Öppet Hus.
Organisation: 
Öppet Hus i Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.