Stockholm

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Innerstaden-Lidingö

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Innerstaden-Lidingö

Beskrivning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, verksamhetsområde Innerstaden-Lidingö, är en ideell förening verksam inom kommunerna Stockholm och Lidingö. Brottsofferjouren har till uppgift att med hjälp av frivilliga stödpersoner informera och stödja brottsdrabbade. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från kommuner och landsting. Vi får även gåvor och bidrag från företag och privatpersoner. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.