unknown

Emmaus Stockholm

Var med och bidra till en mer rättvis och hållbar värld, du behövs!

Emmaus Stockholm

Beskrivning

Emmaus Stockholm är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som med insamlade medel från privatpersoner, företag och second hand-försäljning driver utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter samt verkar för en ökad samhällsomställning till cirkulär ekonomi.

Emmaus Stockholms engagemang för den sista kolonin på Afrikas kontinent, Västsahara, startade redan i början på 1970-talet. Nu samarbetar vi med ett flertal fredsfrämjande partnerorganisationer i regionen genom stöd i organisationsutveckling och informationsarbete. Dessa organisationer utför ett viktigt arbete för att hålla hoppet vid liv för tusentals människor som lever i flyktingläger långt in i Saharas öken, utan möjlighet att försörja sig och nästintill helt beroende av bistånd från omvärlden. Många av människorna lever i extrem fattigdom, i ovisshet om vad som hänt försvunna släktingar. Många unga och barn har en monoton tillvaro utan framtidshopp. För Emmaus Stockholm är det centralt att vårt stöd bidrar till fred och stabilitet i regionen.

Emmaus Stockholm arbetar även sedan 1970-talet aktivt för återanvändning och återvinning av textilier på ett ansvarsfullt sätt. Detta eftersom textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen samtidigt som potentialen för ökad återanvändning och återvinning är stor, något som skulle få mycket positiva miljöeffekter. Idag har vi tre second hand-butiker i Stockholm.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.