Stockholm

Rädda Barnens Skyddsnät

Rädda Barnens Skyddsnät

Beskrivning

Skyddsnät är ett projekt som drivs av Rädda Barnen och Brottsofferjourerna, och finns på tre orter: Haninge, Luleå och Trollhättan. Vi arbetar för ett förbättrat stöd till unga som utsatts för våld. I Skyddsnät ger ideellt aktiva stödpersoner stöd, råd och information till unga som utsatts för brott samt till deras anhöriga. Ideellt aktiva informatörer leder diskussioner och övningar om våld och utsatthet för brott med grupper av ungdomar, samt informerar om deras rättigheter till stöd och hjälp.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Landsvägen 39, 10799

Har du någon fråga?

Kontakta Rädda Barnens Skyddsnät

Webbplats

old.boj.se/?c=2&pg=258