Stockholm

UNICEF, Stockholm

UNICEF, Stockholm

Beskrivning

UNICEF har lokala frivilliggrupper som organiserar sig i nätverksform och en av grupperna är den i Stockholm. Alla som delar vår värdegrund om att alla människor har lika värde, samma rättigheter och att ingen ska diskrimineras är välkomna att delta. Det kostar ingenting och du deltar på de aktiviteter som känns meningsfulla för dig.

UNICEFs utgångspunkt är alltid barnkonventionen och vi fokuserar särskilt på artikel 31 om barns rätt till lek, vila och fritid genom aktiviteter för och med barn. Engagemanget och uppdragen rör också insamling till UNICEFs internationella arbete och informationsspridning kring barnrättsfrågor.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Har du någon fråga?

Kontakta UNICEF, Stockholm

Webbplats

unicef.se