Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

248 organisationer

Sortera på

1000 Möjligheter

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en feministisk idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämstäl...

Area Stockholm

ABF, Norra Stor-Stockholm

ABF Norra Stor-Stockholm är en mötesplats för alla som söker kunskap, gemenskap och nya upplevelser oavsett förkunskaper, kön eller ålder...

Area Järfälla

AFS Interkultur Sverige

Med över 100 000 volontärer i ett 50-tal medlemsländer är AFS en av världens största internationella ideella organisationer. Tack vare fr...

Area Stockholm

ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Malmö

ATIM står för ansvar, tillit, integritet och mod och är en idéburen organisation som startades år 2004 i Malmö. Vårt syfte är att stödja ...

Area Malmö

ActionAid

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som grundades 1972. Vårt mål är att bekämpa fattigdom och vi jobbar med de mest utsat...

Area Stockholm

Agera kvinnojour

Agera kvinnojours ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. A...

Akillesjouren

Föreningen Akillesjouren skall: ■Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer. ■Verka för att stötta män som blir fysiskt och/e...

Area Sollentuna

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus är en jour för kvinnor utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. På Alla Kvinnors Hus finns rådgivning, stödsamta...

Area Stockholm

Alltid Sedd

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med feministisk grund. Föreningens grundläggande arbete syftar till...

Area Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån, Karlskrona

Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är förbjudna enligt svensk lag. Det är olagligt att diskriminera människor på grund av d...

Area Karlskrona

Artikel2

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) bidrar till en rättvis och hållbar värld genom utvecklingssamarbeten, second hand och arbetsintegrat...

Area Stockholm

Barn och unga i Sverige (BUS)

Barn och unga i Sverige (BUS) är en ideell ungdomsorganisation som arbetar för att motverka psykisk ohälsa och aktivt främja psykisk häls...

Area Kalmar

Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. ...

Area Stockholm
Area 10

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren Sverige är ett förbundskansli för mer än 70 lokala brottsofferjourer i hela landet. Vi sköter administration, har hand ...

Area Falun

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Vi är en ideell förening, ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund. Brottsofferjourerna ger praktisk hjälp och emotionellt stöd til...

Area Stockholm
Area 1