Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1168 organisationer

Sortera på

Greenpeace

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fra...

Area Stockholm

Diakonia

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser f...

Area Sundbyberg

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en stiftelse som är helt inriktad på Alzheimer och andra demenssjukdomar. Både spjutspetsforskning, omvårdnadsforsknin...

Area Lund

Fryshuset

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en ch...

Area Stockholm
Area 2

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisati...

Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och dia...

Area Stockholm

Naturskyddsföreningen, Huddinge

Naturskyddsföreningen i Huddinge arbetar aktivt för att värna om miljö- och naturintressen i vår omgivning. En stor del av vårt arbete gå...

Area Huddinge

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1853 har arbetat för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. ...

Area Stockholm
Area 4

World's Children's Prize Foundation

World’s Children’s Prize bidrar till en medmänskligare värld. Skolor med 24 miljoner elever i 101 länder är anslutna. Årligen lär sig mil...

Raoul Wallenberg Academy

Stiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA) ändamål är att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge sve...

Area Stockholm

Kompis Sverige

Kompis Sverige verkar för ett inkluderande samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Kompis Sverige skapa...

Area Stockholm
Area 9

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att de barn som drabbas av cancer ska botas, leva fullvärdiga liv efter behandlingen och för att inga barn i...

Area Stockholm

Mind

Mind (Fd. Föreningen Psykisk Hälsa) är en en politisk och religiöst oberoende organisation som arbetar  med att främja psykiskt välbefinn...

Area Stockholm
Area 3

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar enligt FN:s barnkonvention för att ge långsiktig hjälp till b...

Area Stockholm
Area 1

Svenska Afghanistankommittén, Stockholm

Svenska Politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som bedriver biståndsarbete i Afghanistan sedan 1981. Vi anordnar olika aktiv...

Area Stockholm

The Hunger Project

The Hunger Project är en ideell, politiskt och religiöst obunden, global organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. ...

Area Stockholm

Världsnaturfonden, WWF

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med sina närma...

Area Solna

Fair Trade Shop, Globalen

Globalen arbetar för rättvis handel - med respekt för människa och miljö. I vår världsbutik i Uppsala hittar du varor från producenter i ...

Area Uppsala

Friluftsfrämjandet, Lund

Friluftsfrämjandet i Lund bedriver ledarledda aktiviteter i naturen för barn, ungdommar och vuxna.

Area Lund

Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission lindrar nöd och stödjer människor i utsatta situationer genom medmänsklighet, gemenskap och aktivitet. Vi erbjuder mö...

Area Kalmar