Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1168 organisationer

Sortera på

Kvinnojouren Annfrid

Kvinnojouren Annfrid i Södertälje stöttar kvinnor som är, har eller riskerar at bli utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat ...

Area Södertälje

Open Knowledge Sweden

Open Knowledge Sweden är en idell förening som verkar inom ett världsomspännande ideellt nätverk av människor passionerade om öppenhet, s...

Area Stockholm
Area 9

Sollentuna kvinnojour

Sollentuna kvinnojour är en idéburen organisation som arbetar med skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Area Sollentuna

Fisksätra Folkets Hus

Fisksätra Folkets Hus är mötesplatsen där alla, oavsett nationalitet, ålder eller etniskt ursprung, kan känna sig välkomna. Vi har som am...

Area Nacka

Riksorganisationen Popkollo

Popkollo är ett musikläger för tjejer (målgrupp) som startades sommaren 2003 i Hultsfred. Popkollo är en bred introduktion i musikens vär...

Area Stockholm

Naturskyddsföreningen, Stockholms län

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd o...

Area Stockholm

Naturskyddsföreningen, Göteborg

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är Sveriges största natur- och miljöorganisation med över 220 000 medlemmar. SNF, är en politiskt och...

Area Göteborg

Naturskyddsföreningen, Uppsala län

Naturskyddsföreningen Uppsala län är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen och har som syfte att bevaka natur- och miljöfrågor i län...

Area Uppsala

Röda Korset, Nackakretsen

I Nacka kommun finns en Rödakorskrets med drygt 900 medlemmar. Verksamheten utgår från två mötesplatser; Second Hand-butik med café beläg...

Area Nacka

Röda korset, Södertälje

Röda korset i Södertälje jobbar aktivt med att skapa ett mer inkluderande samhälle genom flera olika sociala aktiviteter som exempelvis l...

Area Södertälje

Röda korsets ungdomsförbund Lund

Vi är unga som arbetar för unga och tror på allas möjlighet att påverka. Vi jobbar för en hållbar värld där barn och unga mår bra och kän...

Area Lund
Area 11

Jul i Gemenskap, Immanuelskyrkan

Sedan 2007 har ett antal organisationer i Stockholm genomfört Jul i Gemenskap. I Gemenskapen ryms de som lever i hemlöshet, ensamhet, fat...

Area Stockholm
Area 3

Brottsofferjouren, Roslagen

Brottsofferjouren Roslagen erbjuder kostnadsfritt hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga bosatta i Danderyd, Norrtäl...

Area Täby

Röda Korset

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att lindra och förhindra mänskligt l...

Area Stockholm
Area 1

Nätverket SIP

Nätverket SIP driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag inom den sociala och ideella sektorn. Vi har spännande ...

Area Växjö

Riksinsamlingen för Världens Barn

Riksinsamlingen för Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, SR P4, Utbildningsradion och 13 organisationer. Tillsammans ...

Area Stockholm

PRO, Högalid

PRO Högalid är en förening med över 600 medlemmar. Vi har en omfattande verksamhet med medlemsmöten, studiecirklar, informationsträffar, ...

Area Stockholm

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är ett samhälle där barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och som tar till vara på bar...

Area Stockholm
Area 4

Svenska kyrkan, Piteå församling

Piteå församling, Svenska kyrkan har som vilja och ambition att verka för ett gott mänskligt liv. Här skall det finnas en plats för alla:...

Area Piteå