Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

503 organisationer

Sortera på

1000 Möjligheter

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en feministisk idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämstäl...

Area Stockholm

A Million Minds

A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att nyansera bilden av miljonprogrammets förorter och frigöra den potential som finns d...

Area Stockholm

ABF, Stockholm

ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. Vi är en idéburen organisation som skapar...

Area Stockholm

ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Malmö

ATIM står för ansvar, tillit, integritet och mod och är en idéburen organisation som startades år 2004 i Malmö. Vårt syfte är att stödja ...

Area Malmö

ATSUB - BUSTA Ungdom

BUSTA ungdom arbetar med stödverksamhet för sexuellt utsatta unga i Sverige.

Area Stockholm

Act Svenska kyrkan

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Sve...

Area Uppsala

ActionAid

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som grundades 1972. Vårt mål är att bekämpa fattigdom och vi jobbar med de mest utsat...

Area Stockholm

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en svensk politiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation för södra Afrika som arbetar med information, opini...

Area Stockholm

Agenda: Jämlikhet

Sedan starten den 8e mars 2014 har vi på Agenda: Jämlikhet arbetat för att göra det enklare att ta steget och engagera sig för jämlikhet....

Area Göteborg

Agera kvinnojour

Agera kvinnojours ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. A...

Agoodtshirt

Agoodtshirt säljer specialdesignade t-shirts till förmån för olika organisationer som är presenterade på vår hemsida. 60% av nettoförsälj...

Area Göteborg

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus är en jour för kvinnor utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. På Alla Kvinnors Hus finns rådgivning, stödsamta...

Area Stockholm

Allez Fäktförening Göteborg

Allez Fäktförening Göteborg är en ideell sportförening som är medlem i Svenska Fäktförbundet och som under relativ kort tid lockat många ...

Area Göteborg

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en stiftelse som är helt inriktad på Alzheimer och andra demenssjukdomar. Både spjutspetsforskning, omvårdnadsforsknin...

Area Lund

Amnesty International

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare fö...

Area Stockholm
Area 9