Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

503 organisationer

Sortera på

ERIN (Equal Rights Initiative Network)

ERIN (Equal Rights Initiative Network) är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att alla typer av våld o...

Area Uppsala

Elektra Stockholm

Elektra är en del av Fryshuset som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtyck.  Vi erbjuder en plattform för unga att samt...

Area Stockholm

Enköpings scoutkår

Enköpings Scoutkår bildades år 1911, som en av Sveriges första scoutkårer. Detta endast fyra år efter att ”scouting for boys” startades f...

Area Enköping

Enter Sweden IT-Guide

IT-Guide är en verksamhet som finns på ett femtontal platser i Sverige. Vi utbildar nyanlända ungdomar till IT-Guider. Ungdomarna träffar...

Area Örebro

Ert företag

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m...

Area Stockholm

Europaportalen

Europaportalen är en webbtidning med daglig publicering. Vi är en ideell förening med arbetsmarknadens parter som medlemmar. Vårt syfte ä...

Area Stockholm

Eventföreningen alltarmojligt.nu

Eventföreningen alltarmojligt.nu har arrangerat manifestationer med lyssnarcirklar för allas lika värde i Göteborg sedan 2000. I en lyssn...

Area Göteborg

FIAN Sverige

FIAN står för FoodFirst Information and Action Network och är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att förs...

Area Stockholm

FN-föreningen, Malmö

Malmö FN-förening bildades 1955 och arbetar aktivt med frågor kring FN och Mänskliga Rättigheter. Genom föreningen finns möjlighet att ar...

Area Malmö

FUB, Södra Sörmland

FUB är en intresseorganisation som arbetar för och med personer med utvecklingsstörning och deras familjer. Påverkar politiker och myndig...

Area Nyköping
Area 1

Fair Action

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur v...

Area Stockholm

Fair Trade Shop, Globalen

Globalen arbetar för rättvis handel - med respekt för människa och miljö. I vår världsbutik i Uppsala hittar du varor från producenter i ...

Area Uppsala

Fairtrade Sverige

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbe...

Area Stockholm

Fashion Revolution Sweden

Dagens globala modeindustri står inför stora utmaningar för att kunna säkra rättvisa och hållbara klädproduktioner. Bristen på transparen...

Area Göteborg

Fatta

Fatta är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön eller ickekön, som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik...

Area Stockholm

Fempowerment

Fempowerment är en tjej- och kvinnojour som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I ...

Fetma & Övervikt Skåne

Föreningen ska verka för att förbättra livsvillkoren för feta och överviktiga. Förbundet ska verka för en attitydförändring i samhället g...

Fight for Zero

Fight for Zero kombinerar boxning med sysselsättning och personlig utveckling - för att främja unga människors potential i utsatta område...