Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

513 organisationer

Sortera på

Muskelkampen

Muskelkampen stödjer och sprider information till samhället, drabbade familjer och anhöriga genom hemsidan samt volontärer. I vår vision ...

Fair Trade Shop, Globalen

Globalen arbetar för rättvis handel - med respekt för människa och miljö. I vår världsbutik i Uppsala hittar du varor från producenter i ...

Area Uppsala

Brottsofferjouren, Luleå

Luleå Brottsofferjour har som huvuduppdrag att ge stöd och vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Stödcentrum är en verksam...

Area Luleå

ABF, Södra Småland

ABF är en ”möjliggörare”. Vi sysslar inte med färdiga lösningar eller erbjuder utbildningar där det finns en lärare och det finns ett giv...

Area Växjö

Tempo Dokumentärfestival

Tempo Dokumentärfestival är Sveriges största festival för dokumentära uttryck. Sedan grundandet 1998 presenteras dokumentärer från hela v...

Area Stockholm
Area 2

Föräldrar i Lerums kommun FILK

FILK står för Föräldrar i Lerums kommun och är en kommunövergripande föräldraförening öppen för alla föräldrar och vårdnadshavare med bar...

Retoy

Retoy skapar platser där barn på ett lustfyllt sätt genom lek och med leksaken som verktyg lär om miljö, hållbarhet och barns rättigheter...

Area Stockholm

Convictus

Convictus är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation som arbetar med hemlöshet, drog/alkohol beroende och hälsa.      

Area Stockholm
Area 2

Mosaikteatern

Mosaikteatern är en daglig verksamhet enligt LSS som drivs av Stiftelsen Mosaik. Stiftelsen är icke vinstdrivande och startades 2007 av f...

Area Stockholm

RSMH SOS

Idén med vår förening är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska kunna träffas och ha trevligt tillsammans, hitta på kul a...

Brevvännerna

Brevvännerna är en digital plattform som kopplar samman skolan med samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt syfte är att ök...

Fight for Zero

Fight for Zero kombinerar boxning med sysselsättning och personlig utveckling - för att främja unga människors potential i utsatta område...

Area 4

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen bildades 1981 och är en del av världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War...

Area Stockholm

Resurscenter för Rysktalande Kvinnor

Resurscenter för rysktalande kvinnor är ett möteplats där finns en möjlighet att fånga upp, pröva och sprida nya ideer, debattera, växa, ...

Area Stockholm

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa disku...

Area Stockholm

Solvatten Insamlingsstiftelse

Solvatten insamlingsstiftelse har tillkommit för att förenkla för allmänhet, företag och myndigheter att bli delaktiga och bidra till att...

Area Stockholm

Naturskyddsföreningen, Lund

Lunds Naturskyddsförening, LNF, är en lokal krets inom riksorganisationen Naturskyddsföreningen. Det är en ideell förening som sprider ku...

Area Lund

Studieförbundet Bilda, Sydväst

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och n...

Area Göteborg