Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

275 organisationer

Sortera på

IOGT-NTO, Uppsala län

IOGT-NTO är en nykterhetsorganisation med ideella föreningar som bas. Vi har tre prioriterade arbetsområden: Alkohol- och narkotikapoliti...

Area Uppsala

Individuell Människohjälp/IM Umeå

IM är en biståndsorganisation som kämpar för en medmänsklig värld fri från fattigdom och utanförskap. Tillsammans med samarbetspartners a...

Individuell Människohjälp/IM, Göteborg

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan...

Area Göteborg
Area 6

Individuell Människohjälp/IM, Skåne

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag...

Area Lund

Individuell Människohjälp/IM, Sverige

I Sverige arbetar IM i huvudsak med att ge människor möjlighet att engagera sig för en rättvis värld, sprida information, motverka utanfö...

Area Lund
Area 3

Intercultural Family Development

Föreningen Intercultural Family Development har för avsikt • att verka för ökad integration i Sverige, • att skapa mötesplatser för barn ...

Area Lund

Internationella Bekantskaper

Det grundläggande syftet med Internationella Bekantskaper är att skapa tillfällen för SFI-elever (svenska för invandrare) eller andra rel...

Area Stockholm
Area 1

JUNIS, Uppsala län

IOGT-NTO:s Juniorförbund är en organisation för barn och ungdomar och kallas Junis. Vi är ungefär 20 000 medlemmar - de flesta är under 1...

Area Uppsala

Jesuit Refugee Service Sweden

Jesuit Refugee Service (JRS) är en internationell katolsk organisation som ger stöd åt flyktingar i över 50 länder. I Sverige har vi arbe...

Area Stockholm

Johanniterorden i Sverige

 Johanniterorden i Sverige har till uppgift att i tidsenliga former fortsätta och utveckla den humanitära verksamhet i kristen anda som o...

Area Stockholm

Junction of Friends

Help children and families how to integrate in Swedish society in proper way. Helping people to contact correct persons or authorities re...

Area Malmö

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club bildades 1976, och är en ideell ishockeyförening med ca 450 aktiva spelare från skridskoskola upp till A-lag.

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Area Stockholm

KFUK-KFUM, Norrköping

KFUM Norrköping är en verksamhet som syftar till att låta unga människor utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn ...

Area Norrköping

KFUM, Göteborg

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrat...

Area Göteborg