Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

275 organisationer

Sortera på

Kavehs Fritid

Kavehs fritid är en ideell förening som jobbar med integration. Vi jobbar med att skapa aktiviteter för ungdomar 13-19 år och för vuxna f...

Kulturföreningen Africa

Kulturföreningen Africa organiserar kultur- och utbildningaktiviteter med fokus på folkmusik och kulturutbyte med Afrika. Föreningen anor...

Kvinnojouren Lund

Vi driver en kvinnojour för rådgivning, stöd samt ett skyddat boende i Lund. Vi går även ut och föreläser i mån av tid.

Area Lund

Kvinnors Nätverk

Kvinnors Nätverk verkar för att kvinnors rättigheter ska gälla lika för alla, oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi arbet...

Area Stockholm

Kvinnovoice

Kvinnovoice är en ideel förening som bedriver olika former av workshopar för utrikesfödda kvinnor. Dessa kvinnor står långt från arbetsma...

Area Göteborg

LIVING FOR OTHERS IYC SWEDEN

LIVING FOR OTHERS IYC SWEDEN är en ungdomsförening som vill engagera ungdomar i volontärverksamheter bland de mest behövande. Vi är en de...

Area Stockholm

La Softa Ungdomsförening

La Softa är en ungdomsförening som startades med intentionen att främja integrationen i Gottsunda. Föreningens mål är att aktivera ungdom...

Area Uppsala

Livstycket

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket använder sig av den funkti...

Area Stockholm

Lärande ungdomar på Hisingen

Lärande Ungdomar på Hisingen: Främjande av Utbildning och Gemenskap Lärande Ungdomar på Hisingen är en ideell förening som strävar efter...

Area Göteborg

Mackens Vänner

Vi är en ideell organisation som stöttar Mackens arbete med återvinning, återanvändning och språkutbildning.

Area Växjö

Malmö Romska Idécenter

Malmö Romska Idécenter (MRIC) är en ideell förening som arbetar för att underlätta romers integration i det svenska samhället. Den vill s...

Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever och studenter i Sver...

Area Stockholm
Area 12

Mattecentrum, Uppsala

Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever och studenter i Sver...

Area Stockholm

Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som får unga att växa, bli starka och tro på sig själva med hjälp av mentorskap. Vi är en politi...

Area Stockholm
Area 4

MiM Kunskapscentrum

MiM Kunskapscentrum drivs som en ideell förening. Vi verkar för ett interkulturellt samhälle. Till MiM är du välkommen som du är. Vi jobb...

Area Göteborg

Midnimo förening i Trollhättan

Midnimo föreningen är ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Ordet MIDNIMO betyder "Gemenskap". Midnimo har idag cirka 5...

Area Trollhättan

Mitt Livs Val

Mitt Livs Val grundades i slutet av 2015 med visionen att arbeta för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påver...

Area Göteborg
Area 10

Mångfald Tillsammans

Mångfald Tillsammans har till syfte att verka för integration och samverkan av människor inom olika befolkningsgrupper i samhället. Fören...

Area Sundbyberg

Mångfaldsbyrån ESMeralda

Mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev - Student - Mångfald) jobbar för breddad rekrytering till universitet och högskola. Vi vill både uppmärksa...

Area Uppsala

Nacka Schackklubb, Uppsala

Vi bedriver undervisning, anordnar egna samt reser till tävlingar inom olika tankesporter. Vi är alla ideella medlemmar och har inga anst...

Area Uppsala

Nawawi hjälpförening

Vi är en somalisk förening som erbjuder våra ambitiösa och glada medlemmar extra undervisning i svenska på kvällstid, som komplement till...