Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

570 organisationer

Sortera på

Svenska kyrkan, Gottsunda församling

Gottsunda är en "förort" till Uppsala. Här finns hyresrätter i höghus från miljonprogrammets dagar, bostadsrätter och stora villor med ut...

Area Uppsala

Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Göteborgs stifts uppgift är att främja församlingarnas verksamhet och utöva tillsyn. Detta sker bland annat genom att erbjuda fortbildnin...

Area Göteborg

Svenska kyrkan, Hortlax församling

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka, dit alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. ...

Svenska kyrkan, Karlsborg

Svenska kyrkans församling i Karlsborg har, vid sidan av gudstjänsterna, en bred verksamhet med barngrupper, körer, diakoni- och besöksgr...

Area Karlsborg

Svenska kyrkan, Kungsåra församling

Kungsåra församling är en av nio församlingar inom Västerås kyrkliga samfällighet. Församlingen omfattar socknarna Björksta, Kungsåra, Än...

Area Västerås

Svenska kyrkan, Lextorps församling

Svenska kyrkan i Trollhättan har fyra kyrkor - Götalunden, Lextorp, Skogshöjden och Trollhättan - samt gemensam administration, fastighet...

Area Trollhättan

Svenska kyrkan, Lundby församling

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg. Lundby församling är en gemenskap som har antagit utmaningen att vara kyrka och förmedla...

Area Göteborg

Svenska kyrkan, Nordmalings församling

Nordmalings församling är en del av Svenska kyrkan och är verksam inom Nordmalings kommun. Vi bedriver verksamhet inom fyra huvudområden:...

Area Nordmaling

Svenska kyrkan, Piteå församling

Piteå församling, Svenska kyrkan har som vilja och ambition att verka för ett gott mänskligt liv. Här skall det finnas en plats för alla:...

Area Piteå