Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

205 organisationer

Sortera på

The Challenge Group

Föreningens syfte är att sprida kunskap kring och väcka debatt om Förenta Nationernas säkerhetsråd, mer specifikt användande av vetorätte...

Area Uppsala
Area 1

Svenska Organisationen mot Statslöshet

En ideell organisation som arbetar för allas rätt till en nationalitet, enligt Artikel 15 under FN:s allmänna förklaring om de mänskliga ...

Area Huddinge

StreetGäris

StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vi är en intersektionell organisation för kvinnor och icke-binära...

Area Stockholm

Tjejjouren i Eslöv

Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som arbetar för att stötta, lyssna på och stärka alla som definierar sig som tjejer. Vi utgår fr...

Area Eslöv

Unga Allergiker

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller överkänslighet. Unga Allergiker är en or...

Area Stockholm

Hyresgästföreningen Södertälje

Sveriges största folkrörelse! Vi är över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. Vi driver ...

Area Södertälje

Amazon Watch Sverige

Amazon Watch Sveriges ändamål är följande: • Att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andr...

Area Stockholm

Röda Korset, Sundbyberg

Röda Korset i Sundbyberg bedriver följande verksamheter: Styrelsearbete (för att driva en krets krävs styrelsearbete med ordförande, ekon...

Area Sundbyberg

Svenska E-sportförbundet

Svenska E-sportförbundet startade 2016 för att samla den organiserade och tävlingsinriktade e-sporten i Sverige. E-sporten saknade till s...

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

  Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora frågorna Medveten Konsumtion bildades 2008 och är en ideell förenin...

Area Stockholm

Svenska kyrkan, Södertälje församling

Södertälje församling är en del av Svenska Kyrkan. Hit hör alla som vill, men vi har särskilt ansvar för alla stadsdelar på västra sidan ...

Area Södertälje

Act Svenska kyrkan

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Sve...

Area Uppsala

Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet är en frivilligorganisation tillika patientorganisation med huvudsaklig verkan i att sprida kunskap om lymfödem til...

Area Stockholm

RFSL Ungdom, Sydväst

RFSL Ungdom Sydväst är sydvästra Sveriges distrikt till RFSL Ungdom. RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuella, trans...

Area Göteborg

Våra barns klimat

Våra barns klimat är en ideell påverkansorganisation som tar fajten för barns rättigheter i klimatomställningen.  Vi vill överlämna en pl...

Area Täby

Fempowerment

Fempowerment är en tjej- och kvinnojour som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I ...

Föreningen VISIR i Stockholm

Skapa tobaksfria miljöer och umgängesformer. Förhindra att tobaksbranschen rekryterar barn och ungdom in i nikotinberoende. Ge hjälp och ...

Area Stockholm

HOPP Stockholm

HOPP Stockholm arbetar mot sexuella övergrepp och för personer som har utsatts för sexuella övergrepp. Vi erbjuder stödsamtal till person...

Area Stockholm

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en feministisk, demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden samt icke- vinstdrivande stöd- och utbildningsorgan...

Area Göteborg

Makalösa Föräldrar, Sverige

Sveriges Makalösa Föräldrar består dels av en riksorganisation i Stockholm och dels av lokalföreningar och nätverk ute i landet. Som medl...

Area Stockholm