743 volontäruppdrag

Skribent - journalistiskt arbete

Palestinagruppen Stockholm

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

Palestinagruppen Stockholm söker skribenter, som kan göra research, göra intervjuer och skriva artiklar till vårt e-nyhetsbrev och vår blogg. Vi söker även skribenter som vill skriva opinionsartiklar och insändare.

Vi har organiserat vårt arbete i olika aktionsgrupper för att våra medlemmar ska kunna fokusera på det som de känner mest engagemang för – barn, bojkott, hälsa, idrott, kultur och opinion. Vi har även diskuterat att stötta den palestinska hbtq-rörelsen, och att skapa opinion mot Sveriges militära samarbete med Israel.

Vi har massor av idéer kring frågor som vi vill belysa, men du väljer själv omfattning av ditt ideella arbete.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör vara en duktig skribent. Du får introduktion av vår ordförande, som blir ditt bollplank vid genomförandet av olika skrivuppdrag.
Minimiåtagande: 
Du väljer själv om du vill skriva ett fåtal artiklar, eller om du vill skriva många.
När och var genomförs uppdraget: 
Du arbetar hemifrån.
Anmäl intresse

Anmäl intresse