498 volontäruppdrag
Paraplys logotyp

Paraply

Paraply är en ideell förening som syftar åt att förebygga sexuella övergrepp på barn. Vi jobbar med utbildning, information och kampanjer. Vi är en svensk förening, men är även parallellt verksamma i Bosnien och har planer på att gå internationellt. Det vi på Paraply syftar till är att uppnå ett ökat medvetande kring problemet, men framför allt att stärka barn och vuxna i bemötandet med problemet. Vi på Paraply vill genom utbildning och opinionsbildning göra samhället och vuxna medvetna om barnens utsatthet och sårbarhet inför sexuella övergrepp.