768 volontäruppdrag

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Volontärbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När vi registrerar och behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om hur vi gör detta. 
Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att mejla oss på [email protected] Det är frivilligt att skicka intresseanmälningar och personuppgifter till ideella uppdrag som finns publicerade hos Volontärbyrån. Däremot är det en förutsättning att registrera dina personuppgifter för att vi ska kunna förmedla dem till organisationen du vill engagera dig i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Som användare av Volontärbyråns webbförmedling kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, telefon, adress, e-postadress, IP-nummer, fritextsvar i intresseanmälningsformuläret samt kön och födelseår (de sista två är frivilliga uppgifter).


Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att förmedla kontakt mellan dig som vill engagera dig ideellt och ideella organisationer som söker frivilliga. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Volontärbyråns IT-system. Information som skickas via vår sajt är krypterad enligt https.


När du samtycker till behandling av dina personuppgifter godkänner du också att Volontärbyrån skickar användarinformation till dig. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information genom av avregistrera dig från de utskick vi gör och fortsätta använda Volontärbyråns förmedling som vanligt. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Volontärbyrån samarbetar med för nödvändig behandling för Volontärbyråns räkning. Vi kan exempelvis använda din e-postadress för att kunna genomföra våra användarenkäter via SurveyMonkey. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Efter 36 månader kommer din intresseanmälan inte längre vara synlig för den organisation och samordnare som du skickat in din intresseanmälan till. Volontärbyrån lagrar dina uppgifter i vår databas så länge det är relevant och i enlighet med det samtycke du lämnat, för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte. Vid denna behandling av personuppgifter tas känsliga uppgifter bort.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till [email protected]. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Volontärbyrån önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att du lämnar samtycke till ovanstående bekräftar du att du mottagit och godkänt denna information om personuppgiftsbehandling.