Plan Sverige

Plan Sveriges logotyp

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar för att alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till hälsovård, skyddas mot våld, övergrepp och försummelse och kunna  vara med och påverka sin egen framtid. 

Vi har särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. På kontoret i Hammarby Sjöstad arbetar ca 100 anställda. Plan International har över 91 000 faddrar i Sverige som stödjer arbetet för barns rättigheter.