598 volontäruppdrag
PUSH Sveriges logotyp

PUSH Sverige

PUSH samlar unga i Sverige som vill se en hållbar värld. PUSH Sverige består av en samling unga som har en gemensam värdegrund om en långsiktigt hållbar värld. Vårt nätverk bygger helt på ideellt engagemang och på att våra medlemmar engagerar sig i det de brinner för, och brinner för det de engagerar sig i. Många unga är idag oroade för framtiden. Hur ska vi förhindra klimatförändringar, finanskriser, fattigdom, resursbrist och orättvisor? Politiken agerar alldeles för långsamt och verkar inte ha insett allvaret i utmaningarna vi står inför. Det behövs en stark röst som berättar att det är dags att ta utmaningarna på allvar. PUSH Sverige vill samla alla som vill se en på riktigt hållbar värld. Tillsammans pushar vi Sverige!