523 volontäruppdrag

Bli vår ekonomistjärna i PUSH Sverige för 2021!

PUSH Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Bli kassör i PUSH Sverige!

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars tidigare i år togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

PUSH Sverige är organisationen för dig som är upp till 30 år och brinner för att påverka beslutsfattare att ta mer relevanta åtgärder för klimatet, som vill utbilda och lära dig mer tillsammans med andra unga och som vill ta fram idéer och politiska förslag för genomförande.​

Allmänt om uppdraget är att du:

  • Eftersträvar att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund.
  • Ansvarar för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
  • Verkar för att underlätta engagemang för medlemmarna i PUSH Sverige.
  • Verkar för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.
  • Bokför nätverkets ekonomi.
  • Protokollför samtliga styrelsemöten.

Kassören är ansvarig för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Detta innebär att du håller koll på ekonomin, sköter bokföringen, samt alla in- och utbetalningar för föreningens räkning. Du har minst grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning, gärna tidigare erfarenhet av kassörsarbete, är noggrann, flexibel och kan ta snabba beslut.

DU ÄR:
En fena på ekonomi och vill vara en spindel i vårt ekonomiska nät som omsätter en mindre summa. Vi har inga anställda och inga pågående myndighetsprojekt just nu vilket gör att mycket av omsättningen är vid resor och årsmöte samt vid lokala projekt.

DU FÅR:

  • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
  • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
  • Uttömande kunskaper om bokföringsprogrammet Visma, bokföring generellt
  • Vara stödet för organisationen vad gäller hur vi ska förvalta våra medel kopplat till budgeten som antogs på årsmötet.
Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha kunskaper om bokföring, redovisning, ekonomi och Visma, vårt bokföringssystem eller andra relaterade erfarenheter. Du kommer få en överlämning med personer insatta i våra system och aktuella händelser/ekonomirelaterade processer.
Minimiåtagande: 
1-3 timmar i veckan, samt en högre andel vid årskiftet och inför årsmöte då bokföring ska kontrolleras och rapporteras till medlemmarna.
När och var genomförs uppdraget: 
Allt går att utföra på distans, förutom kick - offer och överlämningar. Vi hoppas du kan ha närhet till ett av våra lokala avdelningar för fysiska evenemang.
Organisation: 
PUSH Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.