498 volontäruppdrag

BLI VÅR PROJEKTLEDARE FÖR POWER SHIFT 2021

PUSH Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Evenemangsuppgifter, Ledarskap och samordning

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars 2020 togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

PUSH Sverige är en organisation som kämpar för klimatet för dig som är upp till 30 år och brinner för att påverka beslutsfattare att ta mer relevanta åtgärder för klimatet, som vill utbilda och lära dig mer tillsammans med andra unga och som vill ta fram idéer och politiska förslag för genomförande. För Power Shift 2021 söker vi 3 projektledare som kommer fokusera på lite olika delar av Power Shift och samarbeta i en grupp. Vi ser gärna att du känner starkt för ett av områdena som programinnehåll, marknadsföring och kommunikation, ledarskap och organisering eller lokal och mat.

Power Shift (powershift.se) är Sveriges främsta mötesplats för unga hållbarhetsintresserade. Power shift görs av unga, för unga och flyttar runt till olika ställe i Sverige varje gång och med olika hållbarhetsfrågor i fokus. ​

Klimat, miljö, hållbar utveckling, hållbarhet, politik, internationell, internationella relationer

Specifika önskemål eller information: 
På det extrainsatta årsmötet 2020 kommer 6 poster tas upp för fyllnadsval. Dessa 6 poster är: 1. Kassör för PUSH Sverige, 2. Ledamot till styrelsen i PUSH Sverige, 3. Ledamot till valberedningen i PUSH Sverige, 4. Revisorsuppleant till PUSH Sverige, 5. Internationell Koordinator för PUSH Sverige, 6. Projektledare för Power Shift
Minimiåtagande: 
ca 1-3 timmar i veckan, mindre under sommaren och mer inför själva Power Shift och under själva Power Shift.
När och var genomförs uppdraget: 
Mycket av förarbetet är via vår interna arbetsverktyg Slack och Google drive på distans, förarbeten och förträffar för organisationen är fysiska och så själva Power Shift då som brukar vara förlagd till en helg.
Organisation: 
PUSH Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.