523 volontäruppdrag

Bli vår revisorsuppleant i PUSH Sverige - Sveriges klimatorganisation för unga

PUSH Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars tidigare i år togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

PUSH Sverige är organisationen för dig som är upp till 30 år och brinner för att påverka beslutsfattare att ta mer relevanta åtgärder för klimatet, som vill utbilda och lära dig mer tillsammans med andra unga och som vill ta fram idéer och politiska förslag för genomförande.

BLI VÅR REVISORSUPPLEANT
Suppleanten har till uppgift att stötta revisorn i dess arbete och ta över arbetsuppgifter och befogenheter vid händelse av att revisorn inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

DU FÅR:

  • Du får mer kunskaper om bokföring och beslutsprocesser inom en driven förening för unga.
  • Grymma kunskaper inom Visma – vårt bokföringsprogram.
  • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.

DU ÄR:
En noggrann person som gillar att samarbeta med andra. Kan tolka beslutsprotokoll, budget, verksamhetsplan och se om detta har tagits in i organisationens drift.

Specifika önskemål eller information: 
Har du erfarenhet av ekonomi, redovisning, vårt ekonomisystem Visma eller ekonomiska kontroller är det starkt positivt. Har du även erfarenheter och kunskaper om verksamhetskontroller är det meriterande. Du kommer som revisorssuppleant arbeta tillsammans med vår interna revisor som har erfarenhet av PUSH Sveriges verksamhet och ekonomi sedan tidigare. Ni kommer arbeta som ett team och vara en stöttning till kassören för att påpeka brister och förbättringar.
Minimiåtagande: 
1 timma i veckan med fokus på januari-april efter att vårt verksamhetsår har stängt.
När och var genomförs uppdraget: 
Helt på distans under verksamhetsår 2020-2021 ca till april-maj 2021.
Organisation: 
PUSH Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.