590 volontäruppdrag

Bli vår styrelseledamot i PUSH Sverige - Sveriges klimatorganisation för unga

PUSH Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars tidigare i år togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

PUSH Sverige är organisationen för dig som är upp till 30 år och brinner för att påverka beslutsfattare att ta mer relevanta åtgärder för klimatet, som vill utbilda och lära dig mer tillsammans med andra unga och som vill ta fram idéer och politiska förslag för genomförande. Nu söker vi styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021-2022 med början i februari 2021.

Allmänt för styrelseuppdraget är att du:

 • Eftersträvar att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund.
 • Ansvarar för att verksamheten sker på ett sätt som gagnar nätverket och dess medlemmar. Detta ska ske i balans med verksamhetsplan och budget.
 • Verkar för att underlätta engagemang för medlemmarna i PUSH Sverige.
 • Verkar för samarbete mellan PUSH Sverige och medlemsorganisationer.
 • Protokollför samtliga styrelsemöten.

Du har intresse för kunskap om PUSH Sveriges arbete och har ett intresse i hållbarhetsfrågor. Du har lätt för att samarbeta med andra men också arbeta självständigt. Du har intresse av att arbeta för att utveckla en ungdomsorganisation genom din idérikedom och kunskap.

DU ÄR:

 • En person som lätt samarbetar och ser ett hållbart engagemang som en av de viktigaste egenskaperna.
 • Gärna någon speciell kunskap som är relevant för PUSH Sverige, det kan handla om it-kunskaper, internationellt arbete, politisk påverkan, medlemssystem eller något annat som du känner starkt för.
 • Hos oss finns det flera sätt att få sitt engagemang uttryckt i en glädjefylld och initiativrik organisation.

DU FÅR:

 • Lära känna PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik
 • Vara med och driva en framgångsrik ungdomsorganisation och möjligheter till större kunskaper om politik, klimat och politisk påverkan.
 • Stora kunskaper om föreningsdrift i en ung miljö med engagerade medlemmar med stort driv.
 • Möjlighet att sätta dig in i nya områden för föreningsdrift och utveckla specialistkunskaper som är relevanta för dig.
Specifika önskemål eller information: 
Du behöver ha bra kunskaper i engelska då vissa medlemmar är engelsktalande. Det är en fördel om du har ett starkt intresse för olika hållbarhetsfrågor, klimat och politisk påverkan. På det extrainsatta årsmötet 2020 kommer 6 poster tas upp för fyllnadsval. Dessa 6 poster är: 1. Kassör för PUSH Sverige, 2. Ledamot till styrelsen i PUSH Sverige, 3. Ledamot till valberedningen i PUSH Sverige, 4. Revisorsuppleant till PUSH Sverige, 5. Internationell Koordinator för PUSH Sverige, 6. Projektledare för Power Shift
Minimiåtagande: 
1-3 timmar i veckan, mer runt årskiftet inför årsmöte, bokslut och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Mindre tid läggs ner under sommaren då organisationen vilar något.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sker främst på distans förutom kickoff våren 2021 och en sommarkickoff sommaren 2021 samt överlämning våren 2022. Mandatperioderna är på 1 år.
Organisation: 
PUSH Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.