603 volontäruppdrag

Bli vår valberedare i PUSH Sverige - Sveriges klimatorganisation för unga

PUSH Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik söker nya förtroendevalda. I en värld där allt fokus ligger på att minska smittspridning av coronaviruset fortsätter vi engagera oss. På årsmötet i mars tidigare i år togs en ny budget, verksamhetsplan och en ny proposition för verksamhetsutveckling av PUSH Sverige. Det är mycket som ska göras och nu mer än någonsin behövs du och din röst för de komplicerade hållbarhetsfrågorna.

PUSH Sverige är organisationen för dig som är upp till 30 år och brinner för att påverka beslutsfattare att ta mer relevanta åtgärder för klimatet, som vill utbilda och lära dig mer tillsammans med andra unga och som vill ta fram ideér och politiska förslag för genomförande.

Vi söker nu efter fler till vår valberedning i PUSH Sverige

Valberedningen arbetar under hela året med att bereda ett förslag på kandidater till en styrelse, valberedning, en revisor respektive en revisorsuppleant samt en projektledare till Power Shift inför årsmötet. Inom valberedningen så utses en ordförande som kallar till mötet och leder det strategiska arbetet i valberedningen.

DU FÅR:

  • Vara med och föreslå en valberedning som har idéer för vilken väg organisationen ska utvecklas.
  • Mer kunskaper inom områden som: Intervjuteknik, kommunikation i sociala medier och via skrift. Samt göra din bedömning av vad en strategisk utveckling av PUSH Sverige behöver för förtroendevalda.
  • Lära känna medlemmar inom PUSH Sverige – ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik.
  • Du får gärna ha en speciell egenskap som gör att du kan specialisera dig inom ett område mer.

DU ÄR:

  • En person som har lätt för att arbeta i grupp, men också kan ta egna initiativ.
  • Ser ett hållbart engagemang som en viktig ledstjärna.
  • Utåtriktad och har, eller vill ha ett stort nätverk av unga som vill vara med på vår resa.
  • En person som vill arbeta för en mångfald inom organisationen, och ser vikten av mångfaldsperspektiv.
Specifika önskemål eller information: 
Har du utbildning eller erfarenhet inom valberedning, kommunikation, mångfaldsperspektiv och föreningsutveckling ses det som oerhört positivt. Vi kommer lära av varandra under verksamhetsåret. På det extrainsatta årsmötet 2020 kommer 6 poster tas upp för fyllnadsval. Dessa 6 poster är: 1. Kassör för PUSH Sverige, 2. Ledamot till styrelsen i PUSH Sverige, 3. Ledamot till valberedningen i PUSH Sverige, 4. Revisorsuppleant till PUSH Sverige, 5. Internationell Koordinator för PUSH Sverige, 6. Projektledare för Power Shift
Minimiåtagande: 
1 timma i veckan, mer under månaderna oktober till april.
När och var genomförs uppdraget: 
Distans främst, men vi ser gärna att du har möjlighet att komma på det årsmöte som ska hållas 2021.
Organisation: 
PUSH Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.