511 volontäruppdrag

Kvinnojoursarbete – i systerskap mot mäns våld

Qjouren

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Opinionsbildning/aktivism, Stöd, hjälp och rådgivning

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter. Föreningen Qjouren är medlemmar i Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

Som jourkvinna (volontär) genomgår du först en grundutbildning som startar i september och pågår ett antal tillfällen under hösten. Beroende på vad just du är intresserad av i arbetet för kvinnors rätt till frihet från mäns våld så kan du bidra till verksamheten på olika sätt. Det kan handla om att att arbeta med stöd och hjälp till de kvinnor som kommer till jouren och/eller om det är något särskilda erfarenheter och kunskaper du tror att du särskilt kan bidra med till vår kvinnojour.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker kvinnor och tjejer (över 18 år) som vill engagera sig i en kvinnojour och i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser positivt att du har erfarenhet eller annan kunskap om den målgrupp Qjourens kvinnojour vänder sig till.
Minimiåtagande: 
Det går att anpassa men kan handla om ca 8 h i månaden
När och var genomförs uppdraget: 
Tid och plats utgår från uppdragets inriktning och jourkvinnan (volontärens) förutsättningar.
Organisation: 
Qjouren
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.